วัดบ้านอ้อน

วัดบ้านอ้อน

วัดบ้านอ้อน

ประชากร จำนวน: 488 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านอ้อน ตั้งอยู่ เลขที่ 13 บ้านอ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สักกัดคณะสังฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ ส.ค. 1 เลขที่ 242
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น จดลอง ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น จดถนน ทิศตะวันออกประมารณ 1 เส้น จดคลอง ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น จดถนน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 95 ตารางวา ส.ค. 1 เลขที่ 241 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฎิสงฆ์และวิหาร
 
วันบ้านอ้อน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2569 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 7 พฤศจิกานยน พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสจำนวน 20 รูป คือ พระเปล่ง ญาณวิชโย พระจู ติรตติโก พระถา ธรญชโย พระมา ธมมรโส พระแก้วมา อินทวโส พระมา ปภสสโร พระบุญยืน ผาสุโก พระบี ปญญาวุฑโฒ
 
พระจันทร์ พุทธสีโล พระมา ธนสาโร พระอนันท์ ยสสวณโณ พระบุญยัง จนทวโส พระทน กิตติวสาโส พระเด่น กมโล พระมูล ปสนนจิตโต พระสนอง สนติกโร พระไหม้ ปญญาธโร พระอุดร สิริธมโม พระบุญศรี สญญโต และพระบุญหงส์ ขนติโก เป็นเจ้าอาวาสวัด
โทร โทร: 0833214148
แผนที่ วัดบ้านอ้อน แผนที่วัดบ้านอ้อน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบ้านอ้อน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(684)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำปาง(180)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่เมาะ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะคา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.เสริมงาม(26)

https://www.lovethailand.org/อ.งาว(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แจ้ห่ม(34)

https://www.lovethailand.org/อ.วังเหนือ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.เถิน(63)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่พริก(19)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทะ(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สบปราบ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้างฉัตร(58)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปาน(32)