วัดสบปุง

วัดสบปุง

วัดสบปุง

ประชากร จำนวน: 389 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสบปุง ตั้งอยู่เลขที่ 246 บ้านสบปุง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 63 เมตร จดถนน ทิศใต้ ประมาณ 63 เมตร จดถนน ทิศตะวันออก ประมาณ 54 เมตร จดสวนเอกชน ทิศตะวันตก ประมาณ 60 เมตร จดถนน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ วิหาร ปูชนียวัตถุ มีพระประธานทองสำริด พระพุทธรูปปูนปั้นและ เจดีย์
 
วัดสบปุง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส จำนวน 10 รูป ระหว่าง พ.ศ. 2443 –2453
 
พระอธิการอินต๊ะ พ.ศ. 2453-2460 พระอธิการยะ พ.ศ. 2460-2467 พระอธิการบุญธรรม พ.ศ. 2467-2475 พระอธิการปุก พ.ศ. 2475-2478 พระอธิการผัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2478-2476
 
พระอธิการเป็ง พ.ศ. 2486-2521 พระอธิการบุญมา พ.ศ. 2521-2525 พระประสิทธิ์ พ.ศ.2525-2526 พระอินแก้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2526 พระจำปา คนฺธวํโส เป็นเจ้าอาวาส การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
แผนที่ วัดสบปุง แผนที่วัดสบปุง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสบปุง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(684)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำปาง(180)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่เมาะ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะคา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.เสริมงาม(26)

https://www.lovethailand.org/อ.งาว(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แจ้ห่ม(34)

https://www.lovethailand.org/อ.วังเหนือ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.เถิน(63)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่พริก(19)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทะ(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สบปราบ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้างฉัตร(58)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปาน(32)