พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประชากร จำนวน: 7557 คน  Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวปทุมธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00 น.
 
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 ภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณจำนวนกว่า 2,000 รายการ เพื่อกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปเกิดความซาบซึ้งและรู้จัก
 
คุณค่าของเครื่องถ้วย และเพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องถ้วยสมัยประวัติศาสตร์ทุกด้าน ศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถ้วยที่ผลิตจาก แหล่งเตาในประเทศไทย เช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนาและเครื่องถ้วยอยุธยา รวมทั้งเครื่องถ้วยที่ผลิตจากเตาเผาในต่างประเทศ ซึ่งค้นพบในประเทศไทย อาทิ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียตนามและเครื่องถ้วยพม่า เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าที่ระลึก
 
อาคารจัดแสดงได้รับการออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียว อยู่ติดกับน้ำตกประดิษฐ์ บางส่วนอยู่ใต้ดิน เลียนแบบการออกแบบเตาเผาที่มักถูกฝังอยู่ใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดเพื่อการวิจัย และกำลังจะเพิ่มคลังบรรณาสารทางเครื่องถ้วยขึ้นอีกแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลและการสอน ด้านนอกของพิพิธภัณฑสถานฯ มีเตาจำลองจำนวน 2 เตา เตาแรก สร้างเลียนแบบเตาทางภาคเหนือของประเทศไทย และ อีกเตาหนึ่ง สร้างเลียนแบบเตาของช่างปั้นชาวสุโขทัย
 
การเก็บรวบรวมภายในพิพิธภัณฑสถานฯ จะจัดเน้นเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ผลิตในราชอาณาจักรไทยหรือถูกสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่องถ้วยเหล่านี้ผลิตกลุ่มเตาในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา มีเครื่องถ้วยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งถูกค้นพบจากตำบลบ้านเชียงและภาคกลางของประเทศไทย
 
รวมทั้งเครื่องถ้วยเขมรที่ผลิตจากกลุ่มเตาพนมดงเร็กในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มเตาพนม กุเลนในจังหวัดเสียมเรียบ พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเก็บรวบรวมเครื่องถ้วยที่ค้นพบจากแหล่งขุดค้นตาก-อมก๋อยทางภาคตะวันตกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีจุดเด่นตรงที่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกที่แสดงให้เห็นถึงลำดับเวลาของการผลิตเครื่องถ้วยไทยที่สินค้าออก
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยเครื่องถ้วย และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมบรรณสารทางเครื่องถ้วยที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
หมายเหตุ สำหรับช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม ให้โทรไปสอบถามก่อนเดินทางเข้าชม
 
การเดินทาง รถประจำทางสาย 29, 39 และสายรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์ รถประจำทางปรับอากาศ สาย 10, 39 รถตู้ปรับอากาศ สายอนุสาวรีย์ชัยฯ –มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่าน ผู้เข้าชมสามารถต่อรถบริการภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฟรี) สำหรับรถแท๊กซี่หรือรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถบริเวณลานจอดรถ 5
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: museum.bu.ac.th
โทร โทร: 029020299#289
แฟกซ์ แฟกซ์: 025166115
แผนที่ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนที่พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์
คำค้น คำค้น: พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(11)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ห้องสมุด ห้องสมุด(1)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(44)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(1)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

สนามกีฬา สนามกีฬา(2)

สวนสนุก สวนสนุก(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)