วัดหนองตาตน

วัดหนองตาตน

วัดหนองตาตน

ประชากร จำนวน: 1036 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองตาตน ตั้งอยู่เลขที่ 127 บ้านหนองตาตน หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 16881 และ 16882
 
อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 39 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 17362
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2475 เป็นอาคารไม้
 
หอสวดมนต์ กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2510 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2514 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 75 นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว สูง 60 นิ้ว
 
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย มีพระนามว่า “หลวงพ่อขาว”สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2476 พระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อสำริด สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกของอุโบสถ
 
วัดหนองตาตน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2463 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2539 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการยงยุทธ คุณงฺกโร
แผนที่ วัดหนองตาตน แผนที่วัดหนองตาตน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหนองตาตน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(76)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชัยนาท(4)

https://www.lovethailand.org/อ.มโนรมย์(27)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดสิงห์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรพยา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรคบุรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.หันคา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองมะโมง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.เนินขาม(13)