วัดสามขาว

วัดสามขาว

วัดสามขาว

ประชากร จำนวน: 1126 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวอ่างทอง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสามขาว ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 บ้านสามขาว ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 22 ไร่ 60 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มริมคลองสามขาว ในอดีตเคยเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ
 
อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถ กว้าง 6.75 เมตร ยาว 22.75 เมตร บูรณะ พ.ศ. 2551 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างด้วยไม้ กุฎีสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี หอสวดมนต์ หอระฆัง หอกลอง หอฉัน และฌาปณสถาน
 
สำหรับปูชณียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ วัดสามขาว เดิมชื่อวัดสิงห์ราชสัทธาธรรม ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2280 แต่ได้ถูกพม่าทำลายไปเมื่อปี พ.ศ. 2310 จึงกลายสภาพเป็นวัดร้าง ถึง พ.ศ. 2460 ประชาชนได้มาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ได้ร่วมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งชื่อตามถิ่นบ้านสามขาว ว่า “วัดสามขาว” นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
 
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตรเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระมหาธนา กิตฺติญาโณ เมื่อปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555)
 
จากคำบอกเล่าของ นายจำนง พูลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมบ้านสามขาวนั้นเป็นที่ป่าไผ่รกมาก และมีคลองธรรมชาติมีน้ำไหลผ่านตลอดปีจึงเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาจะมีเรือรับจ้างผ่านรับผู้โดยสารเป็นเรือเขียวเรือแดง ชาวบ้านจึงมาถางป่าไผ่ทำนาโดยอาศัยน้ำในคลองสำหรับทำนาแล้วปลูกโรงนาที่ริมคลองไว้เฝ้านา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคไว้สำหรับไถนา แต่มีลูกโคตัวหนึ่งเกิดมามีสามขา ต่อมาเมื่อมีคนมาอยู่มากขึ้นก็เกิดเป็นหมู่บ้านชาวบ้านก็เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านสามขา” ต่อมาภาษาพูดได้เพี้ยนมาเป็น “สามขาว” จนถึงปัจจุบัน นายหยวก คงอ่อน อายุ 94 ปี ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่มาปลูกโรงนา
 
ที่บ้านสามขาวแต่เดิม ปัจจุบันปลูกบ้านทำนาที่บ้านสามขาวแห่งนี้ได้เล่าให้ฟังคล้ายกับ นายจำนง พูลสวัสดิ์ แต่เพิ่มเติมว่าที่หัวคลองนั้นแต่เดิมรกร้างเป็นป่าไผ่ชาวบ้านเข้าไปถางป่าไผ่ทำนาก็พบว่ามีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าวัดสิงห์ นายอยู่ ซึ่งเป็นบุตรชายของ พระคำตัน เจ้าอาวาสรูปที่ 2 เล่าให้ฟังว่าวัดร้างที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดสิงห์นั้นชื่อเต็มว่า “วัดสิงราชสัทธาธรรม”
 
เนื่องจากว่ามีการขุดอุโบสถหลังเก่าซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงฐานอุโบสถเท่านั้น พบแผนอิฐหน้าวัวบริเวณกลางอุโบสถสลักชื่อไว้ว่า “วัดสิงห์ราชสัทธาธรรม” ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดสามขาว”
แผนที่ วัดสามขาว แผนที่วัดสามขาว
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสามขาววัดสิงห์ราชสัทธาธรรม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(216)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอ่างทอง(40)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชโย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าโมก(23)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ทอง(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แสวงหา(21)

https://www.lovethailand.org/อ.วิเศษชัยชาญ(53)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโก้(10)