วัดโพธิ์ไพโรจน์

วัดโพธิ์ไพโรจน์

วัดโพธิ์ไพโรจน์

ประชากร จำนวน: 1315 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิไพโรจน์ ตั้งอยู่เลขที่ 44/1 ถนนโพธิไพโรจน์ ตำบล โพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 29 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือจดหมู่บ้านตลาดล่าง ทิศใต้จดที่ดินเอกชน-ทางรถไฟ ทิศตะวันออกจดถนนไพโรจน์ ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ
 
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 48 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 1260 12920 12304 และ 5120 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กทรงไทย
 
ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2465 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2463 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฎิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2493
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2543 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจานี้มีหอระฆัง 1 หลัง ฌาปนสถาน 1 หลัง โรงครัว 3 หลัง ศาลา 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ พร้อมพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร พระพุทธรูปนาม “หลวงพ่อสุโขทัย”
 
วัดโพธิไพโรจน์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2468 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระสุด รูปที่ 2 พระหงส์ รูปที่ 3 พระปลอด รูปที่ 4 พระวินัยธรเชียง ธมมสโร รูปที่ 5 พระครูโพธาภิรักษ์ ปัจจุบัน พระครูสมุสังวาล์ การศึกษามีโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2492
แผนที่ วัดโพธิ์ไพโรจน์ แผนที่วัดโพธิ์ไพโรจน์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดโพธิ์ไพโรจน์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)