วัดหนองตาเสือ

วัดหนองตาเสือ

วัดหนองตาเสือ

ประชากร จำนวน: 1211 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองตาเสือ ตั้งอยู่บ้านหนองตาเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน ตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2417 ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน
 
ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ นางพิมพ์ อาจสัญจร และนายเขียว คงศรี ราษฎรบ้านหนองตาเสือได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะ เพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และบำเพ็ญกุศล ในปี พ.ศ. 2520 กรมชลประทานได้เวนคืนที่ดินของวัด จำนวน 3 ไร่ ทำให้วัดเหลือที่ดินเพียง 9 ไร่ วัดหนองตาเสือได้รับความอุปถัมภ์จากราษฎรบ้านหนองตาเสือมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2531
 
การบริหารปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พ.ศ. 2517 – 2522 พระสำอาง ฐิตสาโร พ.ศ. 2522 – 2523 พระประดิษฐ์ ญาณวุฑฺโฒ พ.ศ. 2523 –2527 พระอ่อน สมฺปุญฺโญ พ.ศ. 2527 – 2538 พระมหาสุรศักดิ์ ปภสฺสโร พ.ศ. 2538 – 2545 พระศักดิ์ชัย สจฺจาสโภ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน พระสมบูรณ์ สุจิตฺโต
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 252­3
 
หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 3 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง นอกจากนี้มี โรงครัว 1 หลัง ศาลาประชาคม 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ พร้อมพระอัครสาวก
แผนที่ วัดหนองตาเสือ แผนที่วัดหนองตาเสือ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหนองตาเสือ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(192)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.กุยบุรี(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับสะแก(29)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพาน(37)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพานน้อย(14)

https://www.lovethailand.org/อ.ปราณบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวหิน(36)

https://www.lovethailand.org/อ.สามร้อยยอด(14)