วัดสะพานขี้เหล็ก

วัดสะพานขี้เหล็ก

วัดสะพานขี้เหล็ก

ประชากร จำนวน: 1398 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสะพานขี้เหล็ก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 22/10 หมู่บ้านสะพานขี้เหล็ก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ปี พ.ศ. 2543 จ.ส.ต. จรูญ ฤกษ์อุโฆษณ์ บริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ อยู่บ้านสะพานขี้เหล็ก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่รกร้าง กันดาร ไม่มีไฟฟ้า และน้ำประปา ทายกทายิกาจึงได้นิมนต์พระอาจารย์วิชิต จารุกุโลและพระอุทัย จารุธมฺโม มาจำพรรษาเพื่อบริหารงานและดูแลการก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อว่า "ต้นจรูญ" จึงได้พัฒนาก่อสร้างเสนาสนะให้เป็นที่พำนักของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เพื่อปฏิบัติธรรม
 
ต่อมาได้ขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด อนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ด้วยความเห็นชอบของพระมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงมีประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2546 ชื่อว่า "วัดสะพานขี้เหล็ก"
 
ชื่อสอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน คณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง พระอุทัย จารุธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท นาม "พระครูโอภาสกาญจนธรรม" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 
วัดสะพานขี้เหล็ก ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และได้ทำพิธีปักหมายกำหนดเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553
แผนที่ วัดสะพานขี้เหล็ก แผนที่วัดสะพานขี้เหล็ก
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสะพานขี้เหล็ก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(192)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.กุยบุรี(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับสะแก(29)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพาน(37)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพานน้อย(14)

https://www.lovethailand.org/อ.ปราณบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวหิน(36)

https://www.lovethailand.org/อ.สามร้อยยอด(14)