วัดเขาทโมน

วัดเขาทโมน

วัดเขาทโมน

ประชากร จำนวน: 952 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเขาทโมน ตั้งอยู่เลขที่ 86 บ้านไร่ลุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือจดถนน ทิศใต้จดภูเขา ทิศตะวันออกจดโรงเรียน ทิศตะวันตกจดทุ่งนา
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2459 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 และเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 วัดเขาทโมน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ทราบได้
 
ดูจากวัตถุซึ่งมีอุโบสถเก่าแก่มากมีผู้ใหญ่เล่าว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพราหมณ์มาตั้งวัดขึ้น ต่อมาได้มรณภาพ พระอธิการเอี่ยม มาทำหน้าที่ปรับปรุงวัดให้ดียิ่งขึ้น และได้มรณภาพลง เจ้าอาวาสรูปต่อมาชื่อพระอธิการใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ปฏิบัติศาสนกิจมาด้วยดีตลอดจนมรณภาพ พระแฉ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมา อยู่ได้ 7 วัน ก็มรณภาพ
 
คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระบุญเหลือเป็นเจ้าอาวาส ในสมัยท่านเป็นเจ้าอาวาส เสนาสนะต่าง ๆ เริ่มทรุดโทรม ทานได้เริ่มซ่อมแซม แต่ก็มรณภาพลงเสียก่อน ต่อมาประชาชนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระอ้าย เป็นเจ้าอาวาส และให้พระครูเอื่อนเป็นรองเจ้าอาวาส ได้ซ่อมแซมถาวรวัตถุมาโดยลำดับ พ.ศ. 2504 ซ่อมแซมอุโบสถ พ.ศ. 2505 สร้างถนนจากถนนเพชรเกษมผ่านวัด เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร พ.ศ. 2507 สร้างอาคารเรียนให้เด็กในท้องถิ่น จำนวน 2 หลัง
 
พ.ศ. 2509 ได้ทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ พ.ศ. 2513 คุณสกลจิตต์ คุณอรพรรณ พนมวัน ณ อยุธยา บริจาคทรัพย์ซ่อมแซมอุโบสถ และสร้างพระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถ พ.ศ. 2515 พระครูอ้ายได้มรณภาพลง คณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้พระครูเอื่อนเป็นเจ้าอาวาส ทานได้ปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและสวยงาม จน พ.ศ. 2516 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูโสภณวัชราภรณ์
 
และได้ก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดจนได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2457 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระพราหมณ์ รูปที่ 2 พระเอี่ยม รูปที่ 3 ใหม่ พ.ศ. 2448 – 2487 รูปที่ 4 พระแฉ่ง พ.ศ. 2488 – 2488 รูปที่ 5 พระบุญเหลือ พ.ศ. 2488 – 2494 รูปที่ 6 พระอ้าย พ.ศ. 2495 – 2515 รูปที่ 7 พระครูโสภณวัชราภรณ์ พ.ศ. 2515 – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2515
แผนที่ วัดเขาทโมน แผนที่วัดเขาทโมน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเขาทโมน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)