สถานีเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย

สถานีเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย

สถานีเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย

ประชากร จำนวน: 6908 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย (งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า) สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526
 
ในการนี้ได้มีพระราชกระแสว่าเดิมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเคยมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีน้ำตกและลำธารไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกับเสื่อมโทรม ปริมาณฝนตกน้อยลงทุกปีและไม่ตกต้องตามฤดูกาล
 
เกรงว่าพื้นที่นี้จะแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทราย จึงทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว ประมาณ 15,880 ไร่ ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ด้านเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติม
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ให้เร่งขยายพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะ เนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเพดั้งเดิม ให้สามารถนำไปปล่อยให้ใช้ชีวิตกลับคืนสู่สภาพป่าดังเดิมต่อไป
 
สถานที่ตั้ง งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งอยู่ริมถนนจอมพล บริเวณเขาเตาปูน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่
 
การสนองพระราชดำริ งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยแบ่งการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน เป็น 4 ระยะ คือ
 
ระยะแรก เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ ที่จะสามารถใช้เป็นร่มเงาและเป็นพืชอาหารสัตว์ได้ เช่น ตะขบ มะกอก มะขามป้อม มะม่วง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกแปลงหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า
 
ระยะที่ 2 ทำการก่อสร้างกรงสัตว์ คอกสัตว์ รวมทั้งเกาะสำหรับปล่อยชะนี ให้สามารถอยู่ได้ค่อนข้างอิสระ ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
 
ระยะที่ 3 ทำการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ โดยนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากหน่วยงานของทางราชการและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันได้ทำการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ เนื้อทราย เก้ง กวาง ละองละมั่ง ลิง ชะนี หมี เป็นต้น
 
2. สัตวปีก ได้แก่ นกยูง ไก่ฟ้าชนิดต่าง ๆ นกแก้วโม่ง นกแขกเต้า นกชาปีไหน เป็นต้น 
 
3. สัตวเลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าหก เต่าเหลือง เต่าหับ เต่านา
 
ระยะที่ 4 การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทรงปล่อยเนื้อทรายออกจากคอกเลี้ยงสู่คอกใหญ่บริเวณรอบเขาเตาปูน เพื่อให้สัตว์ป่าเหล่านี้ปรับตัวเข้ากับสภาพธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อในอนาคตจะสามารถนำไปปล่อยคืนสู่ป่าต่อไป
 
ในระยะเวลาต่อมา ทางหน่วยงานได้ปล่อยสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ละองละมั่ง เก้ง นกยูง ไก่ฟ้า สัตว์ป่าที่ปล่อยไปทั้งหมด สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น 
 
นอกจากนี้ งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ประกอบกับเป็นสถานที่ที่มีสภาพป่าไม้และมีสัตว์ป่าอาศัยควบคุ่กัน จึงเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าปีละหลายหมื่นคน
โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง
คำค้น คำค้น: สถานีเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)