วัดพระธาตุศิริชัย

วัดพระธาตุศิริชัย

วัดพระธาตุศิริชัย

ประชากร จำนวน: 6398 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุศิริชัย ตั้งอยู่เลขที่ 137 ป้านเขาย้อย ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา โฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชนเลขที่ 148 ทิศใต้จดที่ดินเลขที่ 149-17 ต.3อ. ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชนเลขที่ 148-17 ต.3อ. ทิศตะวันตกจดถนนเพชรเกษม อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
 
อุโบสถ กว้าง 6.25 เมตร ยาว 25.25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2523 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยติดช่อฟ้าหางหงส์ใบระกา
 
ศาลาเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นอาคารกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 13 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถพระสารีริกธาตุ และรูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม
 
นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ซึ่งคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดา ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 34 พรรษา เมื่อปี 2534               
 
วัดพระธาตุศิริชัย ตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2525 โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2500 คณะสงฆ์และเจ้าอาวาสในอำเภอเขาย้อย ซึ่งมีพระครูบรรพตศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอสมัยนั้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายฉลอง ไชยวุฒิ อดีตอำเภอเขาย้อยและประชาชน ได้มีความคิดเห็นร่วมกัน ที่จะจัดสร้างถาวรวัตถุ คือ วัดเป็นอนุสรณ์และเป็นพุทธบูชา
 
เนื่องในวโรกาสที่พระพุทธศาสนาครบ 25 ศตวรรษ จึงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ต่อมาคณะสงฆ์และนายอำเภอ ได้ไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ขณะนั้น จึงนำราชทินนามสมณศักดิ์ของท่าน ตั้งเป็นชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระธาตุศิริชัย”ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3กันยายน พ.ศ.2525เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 25เมตร ยาว 50 เมตร               
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือ พระครูวัชรสารคุณ (วิรัช ปญฺญาสาโร) พ.ศ.2502 – ปัจจุบัน            
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2502
แผนที่ วัดพระธาตุศิริชัย แผนที่วัดพระธาตุศิริชัย
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดพระธาตุศิริชัย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)