หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)


เชียงใหม่

เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)

เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักเมืองเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชนั้นสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1839 โดยในปัจจุบันนี้อยู่ตรงหน้าวัดเจดีย์หลวง ซึ่งเสาอินทขิลนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็ก ๆ หลักอินทขิลนั้นสร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ซึ่งฝังอยู่ใต้ดิน โดยทุกปีประมาณเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีงานเรียกว่า เข้าอินทขิล เป็นการฉลองหลักเมือง
 
สักการะ "เสาอินทขิล" หรือเสาหลักเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 1839 ซึ่งตั้งแต่แรกเริ่มนั้น เสาอินทขิลนั้นได้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของวัดอินทขิลสะดือเมือง หรือวัดสะดือเมือง ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2343 โดยพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้น ได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้ทำการขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จ หลังจากนั้นได้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาโดยได้ย้ายเสาอินทขิลมาประดิษฐานอยู่ ณ วัดเจดีย์หลวง โดยประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็ก ๆ หน้าวัดตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน 
 
เสาอินทขิลนั้นสำคัญอย่างไร เสาอินทขิลของเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการสร้างเมืองในสมัยก่อนนั้น จะต้องมีเสาหลักเมืองเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อความศรัทธา และจะต้องตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง โดยที่เรียกว่า สะดือเมือง เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมือง ที่เชื่อกันว่า เสาหลักเมืองเป็นเสาแห่งความมั่นคงตามดวงชะตา โดยจะกำหนดความเจริญและความเสื่อมของเมือง ซึ่งในส่วนของตัวเสาหลักอินทขิลนี้ จึงสร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งในทุกปีในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีงานพิธีบูชาเสาอินทขิล ซึ่งเรียกกันว่า เข้าอินทขิล จึงถือเป็นการบูชาและพิธีฉลองหลักเมืองของชาวเชียงใหม่ซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขิลเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุข ดังนั้นชาวเมืองเชียงใหม่จึงนิยมมาขอพรจากเสาอินทขิลเพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว
 
พิธีบูชาเสาอินทขิล โดยพิธีนี้กระทำโดยการจุดธูปเทียนบูชาอินทขิลกับรูปกุมภัณฑ์ และฤาษี ทั้งนี้ก็เพื่อให้บ้านเมืองอยู่สงบสุขร่มเย็น โดยช่วงเวลาสำหรับทำพิธีบูชาเสาอินทขิล คือ ช่วงปลายเดือน 8, ต่อต้นเดือน 9 วิหารอินทขิลจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการบูชาตั้งแต่เช้า โดยจะต้องทำพิธีพลีกรรมเครื่องบูชาดังนี้ ข้าวตอกดอกไม้ และเทียน 8 สวย, พลู 8 สวย, ดอกไม้เงิน 1, ผ้าขาว 1 รำ, ช่อขาว 8 ผืน, มะพร้าว 2 แคนง, กล้วย 2 หวี, อ้อย 2 เล่ม, ข้าว 4 ควัก (กระทง), แกงส้ม แกงหวาน อย่างละ 4 และโภชนะอาหาร 7 อย่าง ใส่ขันบูชา

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ กลุ่ม: สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

แผนที่เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)