หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.แม่ข่า > วัดเวียงไชยปราการ


เชียงใหม่

วัดเวียงไชยปราการ

วัดเวียงไชยปราการ

Rating: 3.4/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเวียงไชยปราการ สันนิษฐานว่า สร้างมาเป็นเวลาประมาณพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห้งชาติ ได้ประกาศยกขึ้นเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553
 
วัดเวียงไชย มีผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้เล่าสืบ ๆ กันมาว่าสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสน โดยท่านพระครูวุฒิญาณพิสิฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นหนุน และเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่อาย เหตุที่สร้างวัดพระธาตุสบฝาง ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการคมนาคมในสมัยนั้น
 
ซึ่งประชาชนสมัยนั้นยึดเอาลำน้ำเป็นหลักในการเดิน เพราะเหตุว่าทางญาติของพระเจ้าพรหมมาหาราชจากเชียงแสน จะมีการเดินทางมาเยี่ยมหรือมีกิจจะต้องติดต่อกันอยู่เสมอระหว่างเวียงไชยปราการ กับเมืองโยนกไชยบุรี
 
เมื่อพระญาติทางเชียงแสนเดินทางมาถึงสบฝาง ก็จะมองเห็นภูมิประเทศ คือพระสบฝาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบได้ว่าจะต้องเลี้ยวไปตามลำน้ำฝางมุ่งหน้าสู่เวียงไชยปราการ ตั้งอยู่ทางทิศใต้แม่น้ำกุก (กุฎนที) คือทางทิศใต้แม่น้ำกก พระเจ้าพรหมมหาราชทรงสร้างเมืองอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำฝาง
 
การเดินทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอฝาง 25 กิโลเมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเวียงไชยปราการ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)