วัดโพธิ์วงษ์

วัดโพธิ์วงษ์

วัดโพธิ์วงษ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ang Thong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิวงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย
 
ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อพุทธโสธร รูปหล่อหลวงพ่อดำ รูปหล่อหลวงพ่อขาว รูปหล่อหลวงปู่ทวด และรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) วัดโพธิวงษ์ สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2437 โดยชาวบ้านร่วมใจสร้างขึ้นมี นายทัด นางพัน อำแดงเต่า อำแดงทรัพย์ เป็นผู้บริจาคที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
 
ต่อมามีผู้บริจาคเพิ่มจนได้เนื้อที่ตั้งวัดประมาณ 15 ไร่ ปัจจุบันแบ่งสร้างโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ และอนามัยบ้านแห สภาพที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน ติดถนน ติดลำคลอง วัดโพธิวงษ์ เดิมเป็นวัดเก่าแก่ปลายสมัยอยุธยาประมาณ พ.ศ.2128 ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ไม่ไกลจากวัดไชยสงคราม(วัดกระเฌา)
 
ที่เคยมีประวัติที่สมเด็จพระนเรศวรเคยยกทัพหลวงผ่านมา ปราบพวกพม่าและมอญ ครั้นในคราวทำสงครามยุทธหัตถีบริเวณตำบลบ้านแห ปัจจุบันภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปหลวงพ่อดำพระประธานในอุโบสถสร้างขึ้นหลังหลวงพ่อขาวมีอายุไร่เรี่ยกันประมาณ 200 กว่าปี
 
ปัจจุบันวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ อุทยานวังปลา ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวบ้านและผู้มาเยี่ยมเยียน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2466 การศึกษา มีการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม นักธรรมตรี โท เอก และธรรมศึกษามาร่วม 20กว่าปี รวมทั้งเป็นที่ตั้งโรงเรียนขายาโอกาสทางการศึกษา
 
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูปลัดสุพรรณ จำนวนพระสงฆ์ 10 รูป สามเณร 8 รูป
วัดโพธิ์วงษ์ Map วัดโพธิ์วงษ์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพธิ์วงษ์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(216)

https://www.lovethailand.org/Muang Ang Thong(40)

https://www.lovethailand.org/Chai Yo(26)

https://www.lovethailand.org/Pa Mok(23)

https://www.lovethailand.org/Pho Thong(43)

https://www.lovethailand.org/Sawaeng Ha(21)

https://www.lovethailand.org/Wiset Chai Chan(53)

https://www.lovethailand.org/Sam Ko(10)