ที่เที่ยวในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่เที่ยวในอำเภอพระนครศรีอยุธยา(86)
คุ้มขุนแผน
คุ้มขุนแผน คุ้มขุนแผน
ตลาดน้ำคลองสระบัว
ตลาดน้ำคลองสระบัว ตลาดน้ำคลองสระบัว
ตลาดเศียรช้าง
ตลาดเศียรช้าง ตลาดเศียรช้าง
ป้อมปราการรอบกรุง
ป้อมปราการรอบกรุง ป้อมปราการรอบกรุง
วังช้างอยุธยา แล เพนียด
วังช้างอยุธยา แล เพนียด วังช้างอยุธยา แล เพนียด
พระที่นั่งเพนียด
พระที่นั่งเพนียด พระที่นั่งเพนียด
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1 / 11 lovethailand