คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(17)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองระยอง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.แกลง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วังจันทร์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านค่าย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.นิคมพัฒนา(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนสาธารณะ หมายถึงบริเวณสาธารณะที่ภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
 
จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนตามชุมชนและเมืองต่างๆ โดยรัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลรักษา ปัจจุบัน การจัดที่พักผ่อนหย่อนใจถือเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่สวนสาธารณะในความหมายนี้ อาจจัดสร้างโดยเอกชนแล้วอุทิศให้แก่ประชาชนก็ได้
สวนประสมทรัพย์

สวนประสมทรัพย์
(จ.ระยอง อ.บ้านค่าย)
สวนปาหนัน

สวนปาหนัน
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
สวนพฤกษชาติโสภา

สวนพฤกษชาติโสภา
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)

สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
(จ.ระยอง อ.บ้านค่าย)
สวนยายดา (เจ๊บุญชื่น)

สวนยายดา (เจ๊บุญชื่น)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
สวนศรีเมือง

สวนศรีเมือง
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
สวนสน (สวนรุกขชาติเพ)

สวนสน (สวนรุกขชาติเพ)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(จ.ระยอง อ.นิคมพัฒนา)
สวนสุภัทราแลนด์

สวนสุภัทราแลนด์
(จ.ระยอง อ.บ้านค่าย)
สวนเจริญพีระวัฒน์

สวนเจริญพีระวัฒน์
(จ.ระยอง อ.แกลง)
สวนมะม่วงหิมพานต์

สวนมะม่วงหิมพานต์
(จ.ระยอง อ.วังจันทร์)
สวนปาล์มบ้านหนองม่วง

สวนปาล์มบ้านหนองม่วง
(จ.ระยอง อ.วังจันทร์)
สวนทุเรียน

สวนทุเรียน
(จ.ระยอง อ.วังจันทร์)
สวนยางพารา

สวนยางพารา
(จ.ระยอง อ.วังจันทร์)
สวนขนุน

สวนขนุน
(จ.ระยอง อ.วังจันทร์)
ฟาร์มเห็ดบูรพา

ฟาร์มเห็ดบูรพา
(จ.ระยอง อ.นิคมพัฒนา)
สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)