คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(16)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อน เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับกั้นทางน้ำ เพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำและป้องกันอุทกภัยรวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนบนของเขื่อนจะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าทางน้ำล้น สำหรับให้น้ำที่สูงกว่าระดับที่ต้องการไหลผ่านมาที่ฝั่งปลายน้ำ มากกว่าครึ่งหนึ่งของแม่น้ำสายหลักทั่วโลกจะมีเขื่อนกั้นไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
 
ชนิดของเขื่อน จะจำแนกตามชนิดของวัสดุก่อสร้าง เช่น เขื่อนหิน เขื่อนดิน เขื่อนคอนกรีต เขื่อนคอนกรีตบดอัด หรือเขื่อนไม้
 
ประโยชน์ของเขื่อนที่สำคัญ คือ เพื่อกักเก็บน้ำ โดยเก็บน้ำจากช่วงฤดูน้ำหลากและปล่อยน้ำใช้ในการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนน้ำ เขื่อนยังคงใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมฉับพลันในฤดูที่น้ำไหลหลากอีกทางหนึ่ง โดยเขื่อนจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำ ให้น้ำไหลผ่านได้เฉพาะตามปริมาณที่เหมาะสม
 
ในปัจจุบันเขื่อนมีหน้าที่หลักอีกด้านคือการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งในประเทศไทยมาจากการปั่นไฟจากเขื่อน นอกจากนี้เขื่อนบางแห่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การล่องเรือ หรือ การตกปลา
 
อย่างไรก็ตามเขื่อนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปิดกั้นทางน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำบางชนิด เช่น ปลาแซลมอน ไม่สามารถว่ายไปตามกระแสน้ำเพื่อวางไข่ได้ในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เขื่อนยังคงปิดกั้นทางน้ำทำให้การเดินทางทางเรือไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ ปัญหาของการสร้างเขื่อนที่มียังรวมถึงพื้นที่บ้านเรือนและป่าไม้ที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อน จะถูกท่วมจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถใช้งานได้
อ่างเก็บน้ำหล่มปูน

อ่างเก็บน้ำหล่มปูน
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
อ่างเก็บน้ำห้วยดง

อ่างเก็บน้ำห้วยดง
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
อ่างห้วยหก

อ่างห้วยหก
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน

อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
อ่างเก็บน้ำแหง

อ่างเก็บน้ำแหง
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
อ่างเก็บน้ำชลสิงห์

อ่างเก็บน้ำชลสิงห์
(จ.น่าน อ.ท่าวังผา)
อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด

อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
อ่างเก็บน้ำปอน

อ่างเก็บน้ำปอน
(จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง)
อ่างเก็บน้ำเลียบ

อ่างเก็บน้ำเลียบ
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
ฝายข้อมือเหล็ก

ฝายข้อมือเหล็ก
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น

อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น
(จ.น่าน อ.ภูเพียง)
อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน

อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน
(จ.น่าน อ.ภูเพียง)
อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ

อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
เขื่อนน้ำว้า

เขื่อนน้ำว้า
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา

อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา
(จ.น่าน อ.สันติสุข)
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์

อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
(จ.น่าน อ.สันติสุข)