คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(18)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(3)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ นอกเหนือจากสถานที่ศักดิ์สิทธ์ วัด, โบสถ์, มัสยิด ยังมีสถานที่อื่น ๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนั้น ๆ เช่น ศาลเจ้า, ศาลหลักเมือง, พระธาตุ และสำนักสงฆ์ เป็นต้น
ต้นดิกเดียม วัดปรางค์

ต้นดิกเดียม วัดปรางค์
(จ.น่าน อ.ปัว)
พระธาตุเมล็ดข้าว

พระธาตุเมล็ดข้าว
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
พระธาตุศรีรัตนมุงเมือง

พระธาตุศรีรัตนมุงเมือง
(จ.น่าน อ.ปัว)
วิหารโบราณล้านนา

วิหารโบราณล้านนา
(จ.น่าน อ.ปัว)
พระธาตุดินไหว

พระธาตุดินไหว
(จ.น่าน อ.ปัว)
วิหารไทลื้อ

วิหารไทลื้อ
(จ.น่าน อ.ท่าวังผา)
ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง

ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
พระธาตุวังคีรี

พระธาตุวังคีรี
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง

ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
ศาลเจ้าพ่อพญาไมย

ศาลเจ้าพ่อพญาไมย
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
รอยพระบาทบ้านดอนสบเปือ

รอยพระบาทบ้านดอนสบเปือ
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล (ธาตุวัดคาว)

พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล (ธาตุวัดคาว)
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
ศาลเจ้าพ่อวิทยาโยธิน

ศาลเจ้าพ่อวิทยาโยธิน
(จ.น่าน อ.ท่าวังผา)
พระธาตุจอมตั้ง

พระธาตุจอมตั้ง
(จ.น่าน อ.ท่าวังผา)
พระพุทธรูปมงคลสัมฤทธิ์ (วัดทุ่งผึ้ง)

พระพุทธรูปมงคลสัมฤทธิ์ (วัดทุ่งผึ้ง)
(จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง)
พระธาตุภูเพียง

พระธาตุภูเพียง
(จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง)
พระธาตุกู่เขาเขียว

พระธาตุกู่เขาเขียว
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสุญญตวิโมกข์

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสุญญตวิโมกข์
(จ.น่าน อ.เวียงสา)