คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(21)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอุดรธานี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองวัวซอ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหาน(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยวาน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีธาตุ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านผือ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.น้ำโสม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.นายูง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.พิบูลย์รักษ์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.กู่แก้ว(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)

วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
วัดป่าบ้านตาด

วัดป่าบ้านตาด
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
วัดมัชฌิมาวาส

วัดมัชฌิมาวาส
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน
(จ.อุดรธานี อ.นายูง)
วัดนาหลวง (วัดภูย่าอู่)

วัดนาหลวง (วัดภูย่าอู่)
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
วัดดอยบันไดสวรรค์

วัดดอยบันไดสวรรค์
(จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ)
วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)

วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
วัดศรีธาตุประมัญชา (วัดป่าแมว)

วัดศรีธาตุประมัญชา (วัดป่าแมว)
(จ.อุดรธานี อ.ศรีธาตุ)
วัดศิริมงคล

วัดศิริมงคล
(จ.อุดรธานี อ.หนองหาน)
วัดโพธิ์ศรีใน

วัดโพธิ์ศรีใน
(จ.อุดรธานี อ.หนองหาน)
วัดสันติวนาราม

วัดสันติวนาราม
(จ.อุดรธานี อ.หนองหาน)
วัดศรีมหาธาตุ

วัดศรีมหาธาตุ
(จ.อุดรธานี อ.หนองหาน)
วัดป่าสันติกาวาส

วัดป่าสันติกาวาส
(จ.อุดรธานี อ.ไชยวาน)
วัดจำปาสีหราช

วัดจำปาสีหราช
(จ.อุดรธานี อ.ไชยวาน)
วัดอภิญญาเทสิตธรรม

วัดอภิญญาเทสิตธรรม
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
วัดภูนาหลาว

วัดภูนาหลาว
(จ.อุดรธานี อ.น้ำโสม)
วัดป่านาคำน้อย (วัดอุดมมงคลวนาราม)

วัดป่านาคำน้อย (วัดอุดมมงคลวนาราม)
(จ.อุดรธานี อ.นายูง)
วัดพระแท่น (หลวงปู่พิบูลย์)

วัดพระแท่น (หลวงปู่พิบูลย์)
(จ.อุดรธานี อ.พิบูลย์รักษ์)
วัดกู่แก้วรัตณาราม

วัดกู่แก้วรัตณาราม
(จ.อุดรธานี อ.กู่แก้ว)