คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(18)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองหนองคาย(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าบ่อ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกาฬ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โพนพิสัย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีเชียงใหม่(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สังคม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เซกา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีวิไล(2)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ตาก(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดถ้ำศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง)

วัดถ้ำศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง)
(จ.หนองคาย อ.สังคม)
วัดผาตากเสื้อ

วัดผาตากเสื้อ
(จ.หนองคาย อ.สังคม)
วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์
(จ.หนองคาย อ.เซกา)
วัดหินหมากเป้ง

วัดหินหมากเป้ง
(จ.หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่)
วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์
(จ.หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่)
วัดอาฮงศิลาวาส

วัดอาฮงศิลาวาส
(จ.หนองคาย อ.บึงกาฬ)
วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดแขก (ศาลาแก้วกู่)

วัดแขก (ศาลาแก้วกู่)
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดยอดแก้ว

วัดยอดแก้ว
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดเทพพลประดิษฐาราม (บ้านเวียงคุก)

วัดเทพพลประดิษฐาราม (บ้านเวียงคุก)
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดศรีบัวบาง

วัดศรีบัวบาง
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดพระนอน (วัดพุทธไสยาสน์)

วัดพระนอน (วัดพุทธไสยาสน์)
(จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย)
วัดไทย (ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง)

วัดไทย (ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง)
(จ.หนองคาย อ.โพนพิสัย)
วัดศิลาเลข

วัดศิลาเลข
(จ.หนองคาย อ.ท่าบ่อ)
วัดหลวงเจติยาราม

วัดหลวงเจติยาราม
(จ.หนองคาย อ.โพนพิสัย)
วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวัน
(จ.หนองคาย อ.ศรีวิไล)
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)
(จ.หนองคาย อ.ศรีวิไล)
วัดพุทธรังษี

วัดพุทธรังษี
(จ.หนองคาย อ.โพธิ์ตาก)