คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(17)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองมหาสารคาม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แกดำ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.โกสุมพิสัย(4)

https://www.lovethailand.org/อ.กันทรวิชัย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงยืน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บรบือ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.พยัคฆภูมิพิสัย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.นาดูน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ชื่นชม(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดดอนกู่โนนพระ

วัดดอนกู่โนนพระ
(จ.มหาสารคาม อ.แกดำ)
วัดหนองเหล็ก

วัดหนองเหล็ก
(จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย)
วัดดอนตูมสามัคคีธรรม

วัดดอนตูมสามัคคีธรรม
(จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย)
วัดโพธาราม

วัดโพธาราม
(จ.มหาสารคาม อ.นาดูน)
วัดป่าหินล่อง

วัดป่าหินล่อง
(จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย)
วัดพุทธมงคล

วัดพุทธมงคล
(จ.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย)
วัดป่าบ้านจาน

วัดป่าบ้านจาน
(จ.มหาสารคาม อ.เชียงยืน)
วัดบ้านดอนติ้ว

วัดบ้านดอนติ้ว
(จ.มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
วัดหลวงปู่หิน

วัดหลวงปู่หิน
(จ.มหาสารคาม อ.ชื่นชม)
วัดปาเลไลย์

วัดปาเลไลย์
(จ.มหาสารคาม อ.นาดูน)
วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง)

วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง)
(จ.มหาสารคาม อ.บรบือ)
วัดโพธิ์ศรี

วัดโพธิ์ศรี
(จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม)
วัดสุวรรณรวาส

วัดสุวรรณรวาส
(จ.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย)
วัดบ้านยาง

วัดบ้านยาง
(จ.มหาสารคาม อ.แกดำ)
วัดเจริญผล

วัดเจริญผล
(จ.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย)
วัดโนนอ้อมแก้ว

วัดโนนอ้อมแก้ว
(จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย)
วัดวังปลาโด

วัดวังปลาโด
(จ.มหาสารคาม อ.บรบือ)