https://www.lovethailand.org/Muang Ranong

No.1/12วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)
วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)
วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)
Muang Ranong, Khao Niwet

No.2/12วัดหาดส้มแป้น
วัดหาดส้มแป้น
วัดหาดส้มแป้น วัดหาดส้มแป้น
Muang Ranong, Khao Niwet

No.3/12วัดอุปนันทาราม (วัดด่าน)
วัดอุปนันทาราม (วัดด่าน)
วัดอุปนันทาราม (วัดด่าน) วัดอุปนันทาราม (วัดด่าน)
Muang Ranong, Khao Niwet

No.4/12วัดบ้านหงาว
วัดบ้านหงาว
วัดบ้านหงาว วัดบ้านหงาว
Muang Ranong, Khao Niwet

No.5/12วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)
วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)
วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)
Muang Ranong, Khao Niwet

https://www.lovethailand.org/La Un

No.6/12วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
La Un, La Un Tai

No.7/12วัดปทุมสาคร
วัดปทุมสาคร
วัดปทุมสาคร วัดปทุมสาคร
La Un, La Un Tai

https://www.lovethailand.org/Ka Poe

No.8/12วัดปทุมวราราม
วัดปทุมวราราม
วัดปทุมวราราม วัดปทุมวราราม
Ka Poe, Muang Kluang

https://www.lovethailand.org/Kra Buri

No.9/12วัดตรอกปรือ
วัดตรอกปรือ
วัดตรอกปรือ วัดตรอกปรือ
Kra Buri, Nam Chuet

No.10/12วัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม วัดสุวรรณรัตนาราม
Kra Buri, Nam Chuet

No.11/12วัดลำเลียง
วัดลำเลียง
วัดลำเลียง วัดลำเลียง
Kra Buri, Nam Chuet

https://www.lovethailand.org/Suk Samran

No.12/12วัดสถิตธรรมาราม
วัดสถิตธรรมาราม
วัดสถิตธรรมาราม วัดสถิตธรรมาราม
Suk Samran, Na Kha