No.41/121วัดต้นปิน
วัดต้นปิน
วัดต้นปิน วัดต้นปิน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ

No.42/121วัดตำหนัก (แม่เหียะ)
วัดตำหนัก (แม่เหียะ)
วัดตำหนัก (แม่เหียะ) วัดตำหนัก (แม่เหียะ)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ

No.43/121วัดท่าข้าม (แม่เหียะ)
วัดท่าข้าม (แม่เหียะ)
วัดท่าข้าม (แม่เหียะ) วัดท่าข้าม (แม่เหียะ)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ

No.44/121วัดป่าชี (แม่เหียะ)
วัดป่าชี (แม่เหียะ)
วัดป่าชี (แม่เหียะ) วัดป่าชี (แม่เหียะ)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ

No.45/121วัดสวนพริก
วัดสวนพริก
วัดสวนพริก วัดสวนพริก
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ

No.46/121วัดอุโบสถ
วัดอุโบสถ
วัดอุโบสถ วัดอุโบสถ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ

No.47/121วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม วัดสันติธรรม
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.48/121วัดดอนจั่น
วัดดอนจั่น
วัดดอนจั่น วัดดอนจั่น
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา

No.49/121วัดศรีบัวเงิน
วัดศรีบัวเงิน
วัดศรีบัวเงิน วัดศรีบัวเงิน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา

No.50/121วัดเกาะกลาง
วัดเกาะกลาง
วัดเกาะกลาง วัดเกาะกลาง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าแดด

No.51/121วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย วัดดอนชัย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าแดด

No.52/121วัดต้นตาลโตน
วัดต้นตาลโตน
วัดต้นตาลโตน วัดต้นตาลโตน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าแดด

No.53/121วัดท่าใหม่อิ
วัดท่าใหม่อิ
วัดท่าใหม่อิ วัดท่าใหม่อิ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าแดด

No.54/121วัดป่าแดด (วัดดอนแก้ว)
วัดป่าแดด (วัดดอนแก้ว)
วัดป่าแดด (วัดดอนแก้ว) วัดป่าแดด (วัดดอนแก้ว)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าแดด

No.55/121วัดป่าพร้าวนอก
วัดป่าพร้าวนอก
วัดป่าพร้าวนอก วัดป่าพร้าวนอก
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าแดด

No.56/121วัดวังสิงห์คำ
วัดวังสิงห์คำ
วัดวังสิงห์คำ วัดวังสิงห์คำ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าแดด

No.57/121วัดบ้านท่อ
วัดบ้านท่อ
วัดบ้านท่อ วัดบ้านท่อ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าตัน

No.58/121วัดป่าตัน
วัดป่าตัน
วัดป่าตัน วัดป่าตัน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าตัน

No.59/121วัดเมืองลัง
วัดเมืองลัง
วัดเมืองลัง วัดเมืองลัง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ป่าตัน

No.60/121วัดดาวดึงษ์
วัดดาวดึงษ์
วัดดาวดึงษ์ วัดดาวดึงษ์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา