No.21/121วัดอู่ทรายคำ
วัดอู่ทรายคำ
วัดอู่ทรายคำ วัดอู่ทรายคำ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย

No.22/121วัดหมื่นสาร
วัดหมื่นสาร
วัดหมื่นสาร วัดหมื่นสาร
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.23/121วัดดวงดี
วัดดวงดี
วัดดวงดี วัดดวงดี
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.24/121วัดดับภัย
วัดดับภัย
วัดดับภัย วัดดับภัย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.25/121วัดหม้อคำตวง
วัดหม้อคำตวง
วัดหม้อคำตวง วัดหม้อคำตวง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.26/121วัดลอยเคราะห์
วัดลอยเคราะห์
วัดลอยเคราะห์ วัดลอยเคราะห์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน

No.27/121วัดร่ำเปิง (วัดตโปทาราม)
วัดร่ำเปิง (วัดตโปทาราม)
วัดร่ำเปิง (วัดตโปทาราม) วัดร่ำเปิง (วัดตโปทาราม)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.28/121วัดป่าแดงมหาวิหาร
วัดป่าแดงมหาวิหาร
วัดป่าแดงมหาวิหาร วัดป่าแดงมหาวิหาร
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.29/121วัดนันทาราม
วัดนันทาราม
วัดนันทาราม วัดนันทาราม
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.30/121วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน

No.31/121วัดพันตอง
วัดพันตอง
วัดพันตอง วัดพันตอง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน

No.32/121วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย วัดหัวฝาย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน

No.33/121วัดข่วงสิงห์
วัดข่วงสิงห์
วัดข่วงสิงห์ วัดข่วงสิงห์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.34/121วัดช่างเคี่ยน
วัดช่างเคี่ยน
วัดช่างเคี่ยน วัดช่างเคี่ยน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.35/121วัดแม่หยวก
วัดแม่หยวก
วัดแม่หยวก วัดแม่หยวก
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.36/121วัดชมพู
วัดชมพู
วัดชมพู วัดชมพู
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย

No.37/121วัดชัยศรีภูมิ
วัดชัยศรีภูมิ
วัดชัยศรีภูมิ วัดชัยศรีภูมิ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย

No.38/121วัดเชตวัน
วัดเชตวัน
วัดเชตวัน วัดเชตวัน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย

No.39/121วัดป่าแพ่ง
วัดป่าแพ่ง
วัดป่าแพ่ง วัดป่าแพ่ง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย

No.40/121วัดหนองคำ
วัดหนองคำ
วัดหนองคำ วัดหนองคำ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย