No.1/3หลวงพ่อทวารวดี
หลวงพ่อทวารวดี
หลวงพ่อทวารวดี หลวงพ่อทวารวดี
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ

No.2/3ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ

No.3/3รอยพระพุทธบาทคู่
รอยพระพุทธบาทคู่
รอยพระพุทธบาทคู่ รอยพระพุทธบาทคู่
อ.ศรีมโหสถ ต.โคกไทย