คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(8)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
บ่อเหล็กน้ำพี้

บ่อเหล็กน้ำพี้
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน)
สุสานหอยล้านปี

สุสานหอยล้านปี
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ฟากท่า)
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ

อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
เขาบันไดม้า

เขาบันไดม้า
(จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย)
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร

อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
จุดผ่อนปรนชายแดนช่องภูดู่

จุดผ่อนปรนชายแดนช่องภูดู่
(จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก)
จุดผ่อนปรนชายแดนช่องมหาราช

จุดผ่อนปรนชายแดนช่องมหาราช
(จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก)
หอนาฬิกาอุตรดิตถ์

หอนาฬิกาอุตรดิตถ์
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
สะพานปรมินทร์

สะพานปรมินทร์
(จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย)
กำแพงเมืองพิชัย

กำแพงเมืองพิชัย
(จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย)