คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(5)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(4)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
กลุ่มโบราณสถานสระมรกต

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ)
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ)
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
ดาษดาแกลอรี่

ดาษดาแกลอรี่
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
เมืองโบราณ

เมืองโบราณ
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ)
แห่พระทางน้ำ แข่งขันเรือยาว

แห่พระทางน้ำ แข่งขันเรือยาว
(จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง)
พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
หลุมเมือง

หลุมเมือง
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ)
อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ)
งานมาฆปูรมีศรีปราจีน

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ)
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
โบราณสถานพานหิน

โบราณสถานพานหิน
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ)
อนุสาวรีย์รัชกาลที่5

อนุสาวรีย์รัชกาลที่5
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
ประเพณีการค้ำต้นโพธิ์

ประเพณีการค้ำต้นโพธิ์
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ)
พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง
(จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี)
โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ)
อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ

อนุสาวรีย์พระภักดีเดชะ
(จ.ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม)
ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง

ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง
(จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี)
บ่อน้ำโบราณบ้านหัวซา

บ่อน้ำโบราณบ้านหัวซา
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ)