คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(3)

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ละแบบ
 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจำที่กระทำสิ่งต่างๆ
 
รูปแบบการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล
 
เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่ ยกตัวอย่าง "กรีนไลฟ์สไตล์" (green lifestyle) ที่หมายถึง การยึดถึงความเชื่อและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย (เช่น การลดรอยเท้าคาร์บอนลง)
 
และการพัฒนาสำนึกแห่งตนจากความเชื่อและการทำกิจกรรมเหล่านั้น แต่มีบางคนวิจารณ์ว่า ในสังคมยุคใหม่ ประเด็นที่สำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค ที่ให้โอกาสในการสร้างและพัฒนาความเป็นตัวเองจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเองที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
กาดดอยติ

กาดดอยติ
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
บ้านม้า ลำพูน

บ้านม้า ลำพูน
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง และขัวมุงท่าสิงห์

หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง และขัวมุงท่าสิงห์
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก

แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
หมู่บ้านดอนหลวง

หมู่บ้านดอนหลวง
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
ตลาดเกษตรดอยแก้ว (กาดบ้านทา)

ตลาดเกษตรดอยแก้ว (กาดบ้านทา)
(จ.ลำพูน อ.แม่ทา)
บ้านทาป่าเปา

บ้านทาป่าเปา
(จ.ลำพูน อ.แม่ทา)
หมู่บ้านแกะสลักอำเภอแม่ทา

หมู่บ้านแกะสลักอำเภอแม่ทา
(จ.ลำพูน อ.แม่ทา)
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด
(จ.ลำพูน อ.แม่ทา)
หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ

หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
บ้านหนองเขียด

บ้านหนองเขียด
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
บ้านหนองปลาสะวาย

บ้านหนองปลาสะวาย
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
บ้านห้วยสะแหล

บ้านห้วยสะแหล
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
บ้านหนองสูน

บ้านหนองสูน
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
บ้านท่ากอม่วง

บ้านท่ากอม่วง
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
ชุมชนมอญ

ชุมชนมอญ
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)