คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(5)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
พระแสงดาบศัสตราวุธประจำเมืองอุทัยธานี

พระแสงดาบศัสตราวุธประจำเมืองอุทัยธานี
(จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี)
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
(จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี)
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย
(จ.อุทัยธานี อ.บ้านไร่)
เมืองอุไทยธานีเก่า

เมืองอุไทยธานีเก่า
(จ.อุทัยธานี อ.หนองฉาง)
ศูนย์แสดง และสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง (กลุ่มทอผ้าไพจิตต์)

ศูนย์แสดง และสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง (กลุ่มทอผ้าไพจิตต์)
(จ.อุทัยธานี อ.บ้านไร่)
เมืองโบราณบ้านการุ้ง

เมืองโบราณบ้านการุ้ง
(จ.อุทัยธานี อ.บ้านไร่)
เมืองโบราณบึงคอกช้าง

เมืองโบราณบึงคอกช้าง
(จ.อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์)
ประเพณีการทำขนมจีนโบราณ

ประเพณีการทำขนมจีนโบราณ
(จ.อุทัยธานี อ.ลานสัก)
ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว
(จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี)
ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง

ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
(จ.อุทัยธานี อ.บ้านไร่)