นครศรีธรรมราช(263)

สุราษฎร์ธานี(231)

ชุมพร(184)

กระบี่(142)

นราธิวาส(110)

ปัตตานี(78)

พังงา(155)

พัทลุง(112)

ภูเก็ต(189)

ระนอง(84)

สตูล(110)

สงขลา(164)

ตรัง(123)

ยะลา(63)