นครศรีธรรมราช(244)

สุราษฎร์ธานี(229)

ชุมพร(184)

กระบี่(141)

นราธิวาส(110)

ปัตตานี(75)

พังงา(154)

พัทลุง(112)

ภูเก็ต(184)

ระนอง(84)

สตูล(110)

สงขลา(162)

ตรัง(122)

ยะลา(63)