เชียงใหม่(1614)

เชียงราย(185)

แม่ฮ่องสอน(223)

แพร่(111)

เพชรบูรณ์(152)

นครสวรรค์(92)

ลำพูน(451)

น่าน(549)

ลำปาง(788)

พะเยา(102)

อุตรดิตถ์(97)

ตาก(130)

กำแพงเพชร(83)

พิจิตร(51)

พิษณุโลก(100)

สุโขทัย(105)

อุทัยธานี(88)