เชียงใหม่(1680)

เชียงราย(187)

แม่ฮ่องสอน(223)

แพร่(111)

เพชรบูรณ์(152)

นครสวรรค์(93)

ลำพูน(451)

น่าน(550)

ลำปาง(788)

พะเยา(102)

อุตรดิตถ์(97)

ตาก(130)

กำแพงเพชร(83)

พิจิตร(53)

พิษณุโลก(100)

สุโขทัย(105)

อุทัยธานี(88)