https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/6

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.2/6

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.3/6

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.4/6

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอหางดง

No.5/6

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
    อ.หางดง ต.หางดง

No.6/6

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)
    อ.หางดง ต.หางดง