https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/4อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

No.2/4อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ด เยนเซน
อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ด เยนเซน
อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ด เยนเซน อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ด เยนเซน
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจุน

No.3/4อนุสาวรีย์พญาลอ
อนุสาวรีย์พญาลอ
อนุสาวรีย์พญาลอ อนุสาวรีย์พญาลอ
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงคำ

No.4/4อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
อ.เชียงคำ ต.หย่วน