No.61/74วัดพระเจ้าเหลื้อม
วัดพระเจ้าเหลื้อม
วัดพระเจ้าเหลื้อม วัดพระเจ้าเหลื้อม
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.62/74วัดพฤกษาราม
วัดพฤกษาราม
วัดพฤกษาราม วัดพฤกษาราม
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.63/74วัดวาฬุการาม (หนองตอง)
วัดวาฬุการาม (หนองตอง)
วัดวาฬุการาม (หนองตอง) วัดวาฬุการาม (หนองตอง)
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.64/74วัดศรีลังกา
วัดศรีลังกา
วัดศรีลังกา วัดศรีลังกา
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.65/74วัดหนองตอง
วัดหนองตอง
วัดหนองตอง วัดหนองตอง
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.66/74วัดอินทราพิบูลย์
วัดอินทราพิบูลย์
วัดอินทราพิบูลย์ วัดอินทราพิบูลย์
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.67/74วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม วัดกำแพงงาม
อ.หางดง ต.หางดง

No.68/74วัดทรายมูล (หางดง)
วัดทรายมูล (หางดง)
วัดทรายมูล (หางดง) วัดทรายมูล (หางดง)
อ.หางดง ต.หางดง

No.69/74วัดท้าวคำวัง
วัดท้าวคำวัง
วัดท้าวคำวัง วัดท้าวคำวัง
อ.หางดง ต.หางดง

No.70/74วัดประสาทธรรม
วัดประสาทธรรม
วัดประสาทธรรม วัดประสาทธรรม
อ.หางดง ต.หางดง

No.71/74วัดสุวรรณประดิษฐ์
วัดสุวรรณประดิษฐ์
วัดสุวรรณประดิษฐ์ วัดสุวรรณประดิษฐ์
อ.หางดง ต.หางดง

No.72/74วัดหางดง (หางดง)
วัดหางดง (หางดง)
วัดหางดง (หางดง) วัดหางดง (หางดง)
อ.หางดง ต.หางดง

No.73/74วัดป่าเทพเนรมิต (วัดห้วยไร่)
วัดป่าเทพเนรมิต (วัดห้วยไร่)
วัดป่าเทพเนรมิต (วัดห้วยไร่) วัดป่าเทพเนรมิต (วัดห้วยไร่)
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.74/74วัดป่าพุทธพจนาราม
วัดป่าพุทธพจนาราม
วัดป่าพุทธพจนาราม วัดป่าพุทธพจนาราม
อ.หางดง ต.บ้านปง