No.1/74วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก วัดตำหนัก
อ.สารภี ต.ดอนแก้ว

No.2/74วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง วัดพระนอนหนองผึ้ง
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง

No.3/74วัดทุ่งขี้เสือ
วัดทุ่งขี้เสือ
วัดทุ่งขี้เสือ วัดทุ่งขี้เสือ
อ.สารภี ต.ชมภู

No.4/74วัดขัวมุง (สารภี)
วัดขัวมุง (สารภี)
วัดขัวมุง (สารภี) วัดขัวมุง (สารภี)
อ.สารภี ต.ขัวมุง

No.5/74วัดหัวดง (ขัวมุง)
วัดหัวดง (ขัวมุง)
วัดหัวดง (ขัวมุง) วัดหัวดง (ขัวมุง)
อ.สารภี ต.ขัวมุง

No.6/74วัดปากเหมือง
วัดปากเหมือง
วัดปากเหมือง วัดปากเหมือง
อ.สารภี ต.ขัวมุง

No.7/74วัดป่าเดื่อ
วัดป่าเดื่อ
วัดป่าเดื่อ วัดป่าเดื่อ
อ.สารภี ต.ขัวมุง

No.8/74วัดไร่ดงพุทธาราม
วัดไร่ดงพุทธาราม
วัดไร่ดงพุทธาราม วัดไร่ดงพุทธาราม
อ.สารภี ต.ขัวมุง

No.9/74วัดศรีมูลเรือง
วัดศรีมูลเรือง
วัดศรีมูลเรือง วัดศรีมูลเรือง
อ.สารภี ต.ขัวมุง

No.10/74วัดอุทุมพราราม
วัดอุทุมพราราม
วัดอุทุมพราราม วัดอุทุมพราราม
อ.สารภี ต.ขัวมุง

No.11/74วัดท่าต้นกวาว
วัดท่าต้นกวาว
วัดท่าต้นกวาว วัดท่าต้นกวาว
อ.สารภี ต.ชมภู

No.12/74วัดบุบผาราม
วัดบุบผาราม
วัดบุบผาราม วัดบุบผาราม
อ.สารภี ต.ชมภู

No.13/74วัดป่าเป้า (ชมภู)
วัดป่าเป้า (ชมภู)
วัดป่าเป้า (ชมภู) วัดป่าเป้า (ชมภู)
อ.สารภี ต.ชมภู

No.14/74วัดพญาชมภู
วัดพญาชมภู
วัดพญาชมภู วัดพญาชมภู
อ.สารภี ต.ชมภู

No.15/74วัดแม่สะลาบ
วัดแม่สะลาบ
วัดแม่สะลาบ วัดแม่สะลาบ
อ.สารภี ต.ชมภู

No.16/74วัดศรีดอนมูล (ชมภู)
วัดศรีดอนมูล (ชมภู)
วัดศรีดอนมูล (ชมภู) วัดศรีดอนมูล (ชมภู)
อ.สารภี ต.ชมภู

No.17/74วัดหนองป่าแสะ
วัดหนองป่าแสะ
วัดหนองป่าแสะ วัดหนองป่าแสะ
อ.สารภี ต.ชมภู

No.18/74วัดเชียงขาง
วัดเชียงขาง
วัดเชียงขาง วัดเชียงขาง
อ.สารภี ต.ไชยสถาน

No.19/74วัดต้นโชคหลวง
วัดต้นโชคหลวง
วัดต้นโชคหลวง วัดต้นโชคหลวง
อ.สารภี ต.ไชยสถาน

No.20/74วัดต้นยางหลวง
วัดต้นยางหลวง
วัดต้นยางหลวง วัดต้นยางหลวง
อ.สารภี ต.ไชยสถาน