No.1/11เมืองอุไทยธานีเก่า
เมืองอุไทยธานีเก่า
เมืองอุไทยธานีเก่า เมืองอุไทยธานีเก่า
อ.หนองฉาง ต.อุทัยเก่า

No.2/11เขาปลาร้า
เขาปลาร้า
เขาปลาร้า เขาปลาร้า
อ.หนองฉาง ต.เขาบางแกรก

No.3/11วัดหนองขุนชาติ
วัดหนองขุนชาติ
วัดหนองขุนชาติ วัดหนองขุนชาติ
อ.หนองฉาง ต.หนองสรวง

No.4/11วัดห้วยขานาง
วัดห้วยขานาง
วัดห้วยขานาง วัดห้วยขานาง
อ.หนองฉาง ต.หนองยาง

No.5/11วัดป่าช้า
วัดป่าช้า
วัดป่าช้า วัดป่าช้า
อ.หนองฉาง ต.บ้านเก่า

No.6/11วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง วัดแจ้ง
อ.หนองฉาง ต.อุทัยเก่า

No.7/11วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง วัดหัวเมือง
อ.หนองฉาง ต.อุทัยเก่า

No.8/11วัดถ้ำรัตนคีรี
วัดถ้ำรัตนคีรี
วัดถ้ำรัตนคีรี วัดถ้ำรัตนคีรี
อ.หนองฉาง ต.ทุ่งโพ

No.9/11วัดถ้ำน้ำพุ
วัดถ้ำน้ำพุ
วัดถ้ำน้ำพุ วัดถ้ำน้ำพุ
อ.หนองฉาง ต.ทุ่งโพ

No.10/11วัดทุ่งทอง
วัดทุ่งทอง
วัดทุ่งทอง วัดทุ่งทอง
อ.หนองฉาง ต.ทุ่งพง

No.11/11วัดเขาโจโก้
วัดเขาโจโก้
วัดเขาโจโก้ วัดเขาโจโก้
อ.หนองฉาง ต.เขาบางแกรก