มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประชากร จำนวน: 1255 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวตรัง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ที่ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เกิดจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2438 เกิดจากการรวมของคณะ และวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมในเขตภาคใต้ เข้าด้วยกันประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และวิทยาเขตภาคใต้    
 
ต่อมาได้มีประกาศกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ให้จัดตั้งส่วนราชการวิทยาเขตตรัง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2550 เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 163 ง วันที่ 26 ตุลาคม 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตตรังเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ
 
ต่อมาได้มีมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2550 ในส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย งานบริหารนโยบายและแผน งานการคลัง งานบริหารวิชการและวิจัย และงานบริหารกิจการนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.trang.rmutsv.ac.th
โทร โทร: 075204051-5
แฟกซ์ แฟกซ์: 075204059
แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สิเกา(1)