ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ประชากร จำนวน: 4063 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวตรัง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรังจัดตั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากกรมป่าไม้ได้แบ่งการบริหารงานภายในตามโครงสร้าง โดยงานอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหมด สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
 
การศึกษาวิจัยทางด้านระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ตามเกาะและชายฝั่งต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจใน ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชม หรือศึกษาหาความรู้ภายในอุทยานแห่งชาติทั้งหมด
 
ทำให้ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ได้รับการดูแลและป้องกันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล ขึ้น โดยดำเนินการจัดตั้งตามแนวทางแผนการจัดการปะการังของประเทศ
 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 แผนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน/โครงการจัดการปะการังในพื้นที่เร่งด่วน ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2536-2537) เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง กรมป่าไม้ และให้
 
ศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเลดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่คอยเสริมภารกิจของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในพื้นที่โดยทั่วไปและที่สำคัญคือ ศึกษาข้อมูลทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
 
รวมทั้งมีงานด้านป้องกันและปราบปรามพิเศษ ในลักษณะของหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้กับพื้นที่แต่ละแห่งตามความจำเป็นของแต่ละอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้ใช้พื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นที่ตั้งที่ทำการและการบริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังนี้ 
 
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรทางทะเลทางฝั่งอันดามัน 
 
- เพื่อใช้เป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
 
- เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
 
- เพื่อให้เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามพิเศษ ในการเสริมภารกิจทางด้านงานป้องกันอุทยานแห่งชาติทางทะเลทางฝั่งอันดามันตอนล่าง
แผนที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล แผนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล
คำค้น คำค้น: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเลอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(2)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(15)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(6)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(8)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(1)

น้ำตก น้ำตก(21)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(11)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(12)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(3)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(8)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)