ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

ประชากร จำนวน: 4202 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว มีศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศสดใส
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร บ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบท อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มป่าพรุ ที่ห่างไกลความเจริญ  
 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ราษฎรได้เข้าเฝ้าเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ และอาชีพที่ทำรายได้ให้กับครอบครัว เมื่อทรงทราบว่าราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเพราะมีรายได้ต่ำ
       
เนื่องจากการประกอบอาชีพหลัก มีเพียงการทำนาและประมงขนาดเล็ก มีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่รายได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตของแต่ละปี และสภาพลมฟ้าอากาศ ประกอบกับพื้นดินบางแห่งเป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการทำนาได้ ทำให้ได้ผลผลิตน้อย สภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ
 
อีกทั้งทรงทราบว่า หลังจากราษฎรประกอบอาชีพในแต่ละวันแล้ว ยังมีการประกอบอาชีพเสริมคือ การสานเสื่อกระจูดเพียงอย่างเดียว และยังขาดความรู้ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ราษฎรในพื้นที่
แผนที่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว แผนที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว
โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง
คำค้น คำค้น: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(5)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(25)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(3)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(7)

น้ำตก น้ำตก(19)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(2)

ถ้ำ ถ้ำ(12)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(6)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(2)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)