พิพิธภัณฑ์โละจูด

พิพิธภัณฑ์โละจูด

พิพิธภัณฑ์โละจูด

ประชากร จำนวน: 5145 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวนราธิวาส

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์โละจูด เจ๊ะปอ ลอดิง เป็นกำนันตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เกิดเมื่อ พ.ศ.2471 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากโรงเรียนบ้านบูเต๊ะกา หมู่ที่ 2 ตำบลโละกูด นอกจากเป็นกำนันแล้ว ยังมีอาชีพเกษตรกรอีกด้วย อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลโละจูด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ผลงานที่มำให้กำนันเจ๊ะปอได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นในการอนุรักามรดกไทยนั้นมีมากมาย เช่น
         
1.ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการหวงแหนโบราณวัตถุ และได้ชี้แนะประชาชนให้เห็นคุณค่าของศิลปวัตถุเหล่านั้น
         
2.ได้ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชน  เห็นคุณค่าของมรดกไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังพยายามขยายผลให้ประชาชนได้มีโอกาสจัดเก็บรวบรวมและหวงแหน  รักษามรดกต่างๆ  เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
         
3. เป็นวิทยากรบรรยายให้อำเภอ  โรงเรียน  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษามรดกด้านวัฒนธรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
         
4. สิ่งสำคัญยิ่งคือ ได้จัดรวบรวมศิลปวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น ชื่อ "พิพิธภัณฑ์โละจูด" แล้วเปิดให้บุคคลจากสถานศึกษา  หน่วยราชการ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  เข้าชมเพื่อศึกษาหาข้อมูลโดยอำนวยความสะดวกให้ทุกเวลา จนทางอำเภอแว้ง ได้กำหนดให้พิพิธภัณฑ์โละจูด แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก
 
ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์โละจูด เมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2521 เจ๊ะปอ ลอดิง ได้รับรางวัลกำนันดีเด่นประจำปี 2521 และได้เดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทางราชการได้นำกำนันดีเด่นทั้งหลายไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กำนันเจ๊ะปอรู้สึกประทับใจในพิพิธภัณฑสถานที่โละจูดขึ้นมาบ้าง
 
คงจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานในชนบทต่อไป ดังนั้น ในวันที่ 30 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น กำนันเจ๊ะปอจึงได้ประชุมราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งความประสงค์ของตนที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และสอบถามดูว่า ใครมีโบราณวัตถุบ้าง ปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนที่มีโบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ และได้มอบโบราณวัตถุเหล่านั้นให้กำนันเก็บรักษาไว้ เช่น นางมีเนาะ ตาเละ นายเจ๊ะโซ๊ะ เจ๊ะเต๊ะ นายสาและ แมเราะ และนายนาแว ยาลี ได้มอบโบราณวัตถุ ได้แก่ มีด พร้า จาน โอ่ง และกริช
 
เกียรติคุณที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลดีเด่นแหนบทองคำของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขณะที่เป็นกำนันอยู่
          
2. รางวัลโล่พระราชทานรางวัลดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อเกษียณอายุแล้ว
          
3. ได้รับเกียรติคุณในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์จากอำเภอ  และกลุ่ม ชมรมในเขตจังหวัดนราธิวาส ในการช่วยเหลือชาติบ้านเมือง ช่วยเหลือประชาชนในชนบท
          
4. ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทยและโล่พระราชทานและเข็มพระราชทานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี  2543 จาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต ซึ่งเจ๊ะปอภูมิใจมากที่สุดที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นในด้านการอนุรักษ์มรดไทย
แผนที่ พิพิธภัณฑ์โละจูด แผนที่พิพิธภัณฑ์โละจูด
พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์
คำค้น คำค้น: พิพิธภัณฑ์โละจูด
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 5 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(7)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(5)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(16)

มัสยิด มัสยิด(23)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(3)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(8)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(2)

น้ำตก น้ำตก(15)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(2)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(5)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สนามกีฬา สนามกีฬา(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(1)