วัดบุญเรือง

วัดบุญเรือง

วัดบุญเรือง

ประชากร จำนวน: 506 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบุญเรือง เลขที่ 88 หมู่ 2 บุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รหัสไปษณีย์ 55110 วัดราษฎร์ มหานิกาย พระครูวิสิฐนันทวัฒน์ เตชปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดบุญเรือง
 
วัดบุญเรือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2412 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 11 เมตร ยาว 23 เมตร
 
การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ คือ พ.ศ. 2412 พระอธิการขัติยะ  พ.ศ. 2420 พระอธิการธนะวงศ์ ธนวงฺโส พ.ศ. 2458 พระอธิการอินทอง อินทวณฺโณ พ.ศ. 2461 พระอธิการสิทธิยศ พ.ศ. 2471
 
พระอธิการรังษี พ.ศ. 2478 พระอธิการศรีลัย สุจิตฺโต พ.ศ. 2485 พระอธิการบุญเจือ พ.ศ. 2478 พระมหาบุญเรือง พ.ศ. 2516 พระอธิการอินแต่ง อาจิณฺณธมฺโม พ.ศ. 2528 พระมานิตย์ ฐิตปญฺโญ และพระสว่าง เตชปุญโญ
แผนที่ วัดบุญเรือง แผนที่วัดบุญเรือง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบุญเรือง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)