วัดนาสา

วัดนาสา

วัดนาสา

ประชากร จำนวน: 571 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนาสา ตั้งอยู่เลขที่ 7 บ้านนาสา หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สร้างเมื่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2478 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ในการตั้งวัด 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือติดกับที่ดินของเอกชน ทิศใต้ติดกับถนนทางหลวง ทิศตะวันออกติดกับพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของเอกชน
 
ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฎิสงฆ์ วิหาร หอกลอง พระพุทธรูป มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระอธิการนรินทร์ พระอธิการจรัส, พระอธิการมานิตย์ จิตตสวโร, พระชวิง ชุตินธโร, พระสิทธิสาร
 
พระวิเชียร ชุติมนโต, พระอธิการเจริญ, พระอธิการบุญเลย และพระอธิการศรีวัย ฐตสาโร ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2555 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสถิตนันทวุฒิ
แผนที่ วัดนาสา แผนที่วัดนาสา
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดนาสา
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)