วัดไผ่งาม

วัดไผ่งาม

วัดไผ่งาม

ประชากร จำนวน: 526 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไผ่งาม ตั้งอยู่ที่ บ้านไผ่งาม หมู่ 1 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนิ้อที่ 4 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ และ กุฏิสงฆ์ ปูนชียวัตถุมีพระพุทธรูปปูนปั้น สร้างเมื่อ 2373
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 111 ตารางวาจดถนน ทิศใต้ใต้ประมาณ 40 วา จดถนน ทิศตะวันออกประมาณ 46 วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 16 วา จดที่ดินเอกชน ที่ ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน
 
วัดไผ่งาม สร้างเมื่ พ.ศ. 2374 ต่อมาได้ย้ายวัดไปสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2526 ได้รับพระราชทานวิสุขคามสีมา วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ส. 2529 เขต วิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าทีทราบนามคือ พ.ศ. 2375-2439 พระอธการสุรินทร์ สุรินฺโท พ.ศ. 2439-2465 พระอธิการอินสาร สารโท พ.ศ. 2467-2528 เจ้าอธิการธนะ สุนฺทโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 พระอธการสมเกียรติ จิตปุณโฌ เป็น เจ้าอาวาส
มือถือ มือถือ: 0846213609
แผนที่ วัดไผ่งาม แผนที่วัดไผ่งาม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดไผ่งาม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)