วัดวังคีรี

วัดวังคีรี

วัดวังคีรี

ประชากร จำนวน: 448 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวังคีรี ตั้งอยู่เลขที่ 69 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สร้างเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2465 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ในการตั้งวัด 10 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือติดกับที่ดินของเอกชน ทิศใต้ติดกับที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกติดกับถนนยันตรกิจโกศล ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของเอกชน
 
ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฎิสงฆ์ ศาลาบาตร พระธาตุ ทางขึ้นวัดวังคีรี บันไดจะมี 59 ขั้น และจะมีนาคอยู่ทั้ง 2 ข้าง ตามตำนานเชื่อว่า นาคจะคอยปกปักรักษาวัดไม่ให้เกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ และปกป้องคุ้มครองผู้คนไม่ให้ได้รับอันตราย
 
และมีจิตใจดีงามควบคู่กับพุทธศาสนา นอกจากนี้วัดวังคีรี มีพระธาตุที่เก่าแก่อายุประมาณ 105 ปี ประดิษฐานอยู่บนดอยวัดวังคีรี ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
 
นอกจากนี้วัดวังคีรียังเป็นศาสนสถานที่จัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมหลายอย่าง เช่น เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์จัดกิจกรรมบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นศูนย์ฝึกอบรมการ ตีกลองปูจา เป็นศูนย์ฝึกอบรมการทำตุงใยแมงมุม ฯลฯ
 
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระอธิการอินแปลง พระอธิการ อินวาท สิริธมโม พระอธิการสมบูรณ์ สุภจิตโต พระพีระกานต์ ชยธมโม และเจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูสุนทรวรนาถ
 
เสนาสนะที่สำคัญของวัดได้แก่ อุโบสถ พระธาตุ บันไดนาค กุฎิสงฆ์ ศาลาบาตร พระพุทธรูปเนื้อโลหะ กลุ่มที่ใช้ประโยชน์ประชาชนบ้านวังม่วงและประชาชนตำบลน้ำปั้ว
 
หน่วยงานที่สนับสนุน 1. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว 2.โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 3. โรงเรียนบ้านวังม่วง 4. บ้านวังม่วง 5. คณะสงฆ์อำเภอเวียงสา 6. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
แผนที่ วัดวังคีรี แผนที่วัดวังคีรี
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดวังคีรี
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)