วัดป่าหัด (วรนคร)

วัดป่าหัด (วรนคร)

วัดป่าหัด (วรนคร)

ประชากร จำนวน: 597 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าหัด (วรนคร) ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1เส้น จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 15 วา จดลำเหมือง-ถนน ทิศตะวันตกประมาณ 15 วา จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี และพระพุทธรูป
 
วัดป่าหัด (วรนคร) สร้างเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2406 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2516 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร
 
การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระสมุห์ศรีชื่น สุวณโณ พระอธิการกองแสง ติสฺสวโร ปัจจุบันมีพระอธิการเพทาย เป็นเจ้าอาวาส
 
วัดป่าหัด (วรนคร) เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านป่าหัดปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2490 เกิดอุทกภัย กระแสน้ำพัดตลิ่งพัง โดยขณะนั้นมีนายดวงคำ สุธรรมแปง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 
ได้อพยพประชาชนมาตั้งรกรากอยู่ ณ บ้านป่าหัดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้รวบรวมเงินกันก่อตั้งวัดป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีเนื้อที่กว่า 400 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
แผนที่ วัดป่าหัด (วรนคร) แผนที่วัดป่าหัด (วรนคร)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดป่าหัด (วรนคร)
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)