วัดวิเวกอาคม

วัดวิเวกอาคม

วัดวิเวกอาคม

ประชากร จำนวน: 1371 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวิเวกอาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลาง ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักวิปัสสนา เมื่อปี พ.ศ. 2542 ชื่อ “สำนักวิเวกอาคมธรรมปฏิบัติ” อยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
 
โดยมีนายชุม นางถนอม ดิษฐาพร และนางถนอม ดิษฐาพร ร่วมกับ นางสุปรางค์ ศรีคชา เป็นผู้บริจาคที่ดินในการสร้างสำนักวิปัสสนา จำนวน 9 ไร่ และได้ยกฐานะเป็นวัด ตามประกาศกรมการศาสนา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2545
 
วัดวิเวกอาคม จะจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ยังจัดโครงการบรรพชา บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประจำทุกปี วัดเวิเวกอาคมจะมีลักษณะเด่น คือ มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สงบ มีต้นไม้ใหญ่ จำนวนมาก
 
วัดวิเวกอาคม เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวตำบลบางขวัญ และชุมชนใกล้เคียง ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะการเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีพระครูภาวนาวิหารคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิเวกอาคม ทำหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด
แผนที่ วัดวิเวกอาคม แผนที่วัดวิเวกอาคม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดวิเวกอาคม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)