วัดป่าบุก

วัดป่าบุก

วัดป่าบุก

ประชากร จำนวน: 215 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าบุก ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 897
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน ทิศใต้จดถนนสาธารณะและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาบาตร ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปในวิหารเป็นพระพุทธรูปก่ออิบถือปูน และเจดีย์
 
วัดป่าบุก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2393 มีท่านครูบาติฆะ เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการติฆะ พ.ศ. 2449 - 2460 รูปที่ 2 พระอธิการชมภู พ.ศ. 2460 - 2470 รูปที่ 3 พระอธิการปวง พ.ศ. 2470 - 2479 รูปที่ 4 พระอธิการศรี อริยวงฺโส พ.ศ. 2479 - 2494
 
รูปที่ 5 พระอธิการศรีฮอม อภิชโย พ.ศ. 2494 - 2505 รูปที่ 6 พระอธิการสิงห์ทอง อินฺทวํโส พ.ศ. 2505 - 2510 รูปที่ 7 พระอธิการทรัพย์ กิตฺติวณฺโณ พ.ศ. 2510 - 2517 รูปที่ 8 พระอธิการบุญเลิศ ปุญญกาโม พ.ศ. 2518 - 2535 รูปที่ 9 พระครูสิงหสุวรรณคีรี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
มือถือ มือถือ: 0871871699
แผนที่ วัดป่าบุก แผนที่วัดป่าบุก
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดป่าบุก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(383)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำพูน(142)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทา(30)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโฮ่ง(45)

https://www.lovethailand.org/อ.ลี้(51)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งหัวช้าง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าซาง(63)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านธิ(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงหนองล่อง(13)