วัดดอนตอง

วัดดอนตอง

วัดดอนตอง

ประชากร จำนวน: 206 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนตอง ตั้งอยู่เลขที่ 164 บ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา น.ส. 3 ก เลขที่ 88 และ ส.ค.1 เลขที่ 1
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 131.28 เมตร จดทางสาธารณะและหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 76.25 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 36.25 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ  
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระประทานในอุโบสถสร้างด้วยอิฐถือปูน หุ้มด้วยทองคำเปลว พระประธานในวิหารสร้างด้วยอิฐถือปูน หุ้มด้วยทองคำเปลว พระอันดับในวิหารสร้างด้วยอิฐถือปูน หุ้มด้วยทองคำเปลว 4 องค์ พระพุทธรูปเนื้อทองแดง และเจดีย์

วัดดอนตอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2257 ตามประวัติวัดแจ้งว่าสร้างประมาณ พ.ศ. 2249 ด้วยราชฎรบ้านเวียงยองลำพูนประมาณ 10 ครัวเรือน ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดอนตอง ได้ร่วมแรงกันตั้งอารามขึ้นเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลตามประเพณี  
 
โดยได้นิมนต์ครูบาธรรมลังกา จากวัดร้องหางเมืองยองในรัฐฉานมาเป็นเจ้าอาวาส  เหตุที่ได้นามว่าบ้านดอนตองนั้นได้ถือเอานามเก่าเมื่อสมัยอยู่เมืองยองในรัฐฉานของพม่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2250
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 ครูบาธรรมลังกา รูปที่ 2 ครูบา อุปนันถา รูปที่ 3 ครูบากันธะ รูปที่ 4 ครูบาปัญโญ รูปที่ 5 ครูบาสุมะนะ รูปที่ 6 ครูบา ธรรมวงค์ษา
 
รูปที่ 7 พระกันธิยะ รูปที่ 8 พระอินทรส รูปที่ 9 พระอธิการนนท์ อินฺทนฺนโท รูปที่ 10 พระอธิการทองคำ คมฺภีโร รูปทื่ 11 พระอธิการทองคำ กตปุญฺโญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา นอกจากนี้ได้รับอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียน และอนามัยใช้สถานที่ในบริเวณวัด
แผนที่ วัดดอนตอง แผนที่วัดดอนตอง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดอนตอง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(383)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำพูน(142)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทา(30)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโฮ่ง(45)

https://www.lovethailand.org/อ.ลี้(51)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งหัวช้าง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าซาง(63)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านธิ(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงหนองล่อง(13)