วัดขามแดง

วัดขามแดง

วัดขามแดง

ประชากร จำนวน: 304 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดขามแดง ตั้งอยู่เลขที่ 88 บ้านขามแดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 94 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 219
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 25 วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 25 วา จดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันออกประมาณ 22 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 22 วา จดที่ธรณีสงฆ์ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 220
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย, วิหาร กุฏิ ศาลาการเปรียญ ห้องพัสดุ หอระฆัง หอกลองและศาลาบาตร ปูชนียวัตถุพระพุทธรูปทองสำริด พระพุทธชินราช และพระพุทธรูปศิลาโบราณ
 
วัดขามแดง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2340 โดยพระอธิการคำ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสจำนวน 10 รูป ระหว่าง พ.ศ. 2340 - 2377 พระอธิการคำ พ.ศ. 2378 - 2413 พระ ขัติยวงศ์ พ.ศ. 2414  - 2448 พระใจนามะวงศ์ พ.ศ. 2485 - 2493 พระแสงดี จนทปญโญ
 
พ.ศ. 2493 - 2505 พระอิ่นสม ภูริปญโญ พ.ศ. 2505 - 2508 พระศรีบัว สาธโร พ.ศ. 2508 - 2511 พระสิงห์ แก้ว ขนติธโร พ.ศ. 2511 - 2512 พระโก ฐานจิตโต ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 พระประเสริฐ ปสาทนีโย เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ปัจจุบัน พระอธิการผจญเป็นเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์
มือถือ มือถือ: 0857161894
แผนที่ วัดขามแดง แผนที่วัดขามแดง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดขามแดง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(684)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำปาง(180)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่เมาะ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะคา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.เสริมงาม(26)

https://www.lovethailand.org/อ.งาว(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แจ้ห่ม(34)

https://www.lovethailand.org/อ.วังเหนือ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.เถิน(63)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่พริก(19)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทะ(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สบปราบ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้างฉัตร(58)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปาน(32)