มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประชากร จำนวน: 1291 คน  Share Facebook  
Rating: 3.6/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวปทุมธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 
แผนการเรียนการสอนจากท่าพระจันทร์มายังศูนย์รังสิตนั้น จากมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2539 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2539 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการขยายกิจกรรมระดับปริญญาตรีมายังศูนย์รังสิต โดยให้ขยายการเรียนการสอนมาพร้อมกันทุกคณะในปีการศึกษา 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรปกติมาดำเนินการที่ศูนย์รังสิต
 
และเพื่อพัฒนาศูนย์รังสิตให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่ปี 2539 โดยเตรียมใช้พื้นที่บนเนื้อที่ 2 แห่ง คือ เนื้อที่ติดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 70 ไร่ ไว้สำหรับกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่วนแห่งที่ 2 คือ ด้านหน้าอาคารบรรยายรวม 1 ประมาณ 4 ไร่ เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นสำนักงานอธิการบดี ซึ่งปัจจุบันอาคารทั้งสองแห่งได้สร้างเสร็จและใช้งานแล้ว 
 
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะยังคงพัฒนาความก้าวหน้าต่อไปเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.tu.ac.th/org/rscampus
โทร โทร: 025644440-59
แผนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 8 เดือนที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองหลวง(1)